تذکر

چنانچه قبلا در سایت کندو وام ازدواج خود را ثبت نام کرده باشید می توانید جهت ویرایش اطلاعات یا مشاهده وضعیت خود از این صفحه استفاده کنید.
چنانچه قبلا در سامانه ثبت نام وام ازدواج بانک مرکزی ثبت نام شده اید و کد رهگیری برای شما ارسال شده است یا می خواهید ثبت نام خود را حذف کنید و در سایت کندو ثبت نام کنید می توانید از دکمه های زیر استفاده کنید.

ویرایش اطلاعات در سایت بانک مرکزی حذف ثبت نام قبلی در سایت بانک مرکزی پیگیری تعیین شعبه در سایت اصلی

فرم پیگیری وضعیت ثبت نام