مبلغ وام ازدواج ۱۴۰۲ چقدر است و چه مبلغی به من تعلق می گیرد؟

شما میتوانید با وارد کردن اطلاعات خود از جمله تاریخ تولد و تاریخ ازدواج از اینکه آیا وام ازدواج 1402 به شما تعلق می گیرد یا خیر مطلع شوید.
همچنین اگر وام ازدواج به شما تعلق بگیرد میزان وام ازدواج که بانک به شما باید پرداخت کند نیز برای شما نمایش داده خواهد شد.

فرم دریافت اطلاعات

/ /
/ /